Toegespitst op circulariteit en milieu

De Finch modules zijn ontwikkeld vanuit het circulaire gedachtegoed. We streven samen met onze leveranciers naar circulariteit in de keten. Het toepassen van hout als construc- tief- én afwerkingsmateriaal zorgt voor een lange levensduur van de module en een gezond binnenklimaat.

Zonder afval en fossielvrij

Finch Buildings produceert vrijwel geen afval door slim te ontwerpen en door prefabricatie. Onze gebouwen kunnen dankzij een ‘all-electric’ benadering fossielvrij geëxploiteerd worden. En uiteraard worden er meer bomen geplant dan dat er gekapt worden voor het hout dat we gebruiken.

Duurzaam materiaalgebruik

Alle houtsoorten die gebruikt worden voor de bouw van de Finch module zijn FSC en/of PEFC gecerti ceerd. Hout als bouwmateriaal is duur- zaam omdat het terug kan groeien. Hout is het enige bouwmateriaal dat CO2 opslaat in plaats van uitstoot bij productie.

Circulair ontwerp

De modules zijn volgens circulaire principes ontworpen. Dit houdt in dat meer dan 90% van alle gebruikte materialen in de module geschikt zijn voor hergebruik. Daarmee is sloop een begrip uit het verleden. Een voorbeeld hiervan is het massief CLT (Cross-Laminated Timber), dat in Scandinavië, Duitsland en Oostenrijk reeds veel gebruikt wordt als bouwmateriaal.

Een Finch module legt 11.780kg CO2 vast. Dit is gelijk aan de uitstoot van 74.520km aan uitlaatgassen van een middenklasse auto. Of de uitstoot voor het opwekken van de energie van 12 huishoudens in één jaar. Ook staat het gelijk aan 27 jaar gezonde lucht voor een gemiddelde persoon om in te ademen.